EEE Llar Santa Maria de Queralt

L'Escola d´Educació Especial LLAR SANTA MARIA DE QUERALT és un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat a Berga l'any 1972. És l´únic centre d’aquestes característiques de la comarca i atén una trentena d’alumnes d’edats compreses entre 3 i 20 anys amb necessitats educatives especials. L’escola s'organitza en tres etapes: Educació Infantil ( de 3 a 6 anys), Ensenyament Bàsic ( de 6 a 16 anys, inclou Primària i Secundària) i Transició a la Vida Adulta (de 16 a 20 anys).

La finalitat de la nostra escola és oferir un entorn que faciliti al màxim el creixement i desenvolupament personal dels nostres alumnes, millorant així la seva qualitat de vida. L’acció educativa parteix de les potencialitats, capacitats i motivacions de la persona, per tant es fa un plantejament de treball individualitzat i adaptat a la persona. Es prioritzen metodologies globals, metodologies de treball cooperatiu i de treball per projectes, prioritzant aquells aprenentatges que siguin funcionals, contextualitzats i significatius per als nostres alumnes. El constructivisme, la comunicació augmentativa i alternativa, l’Estimulació Basal són alguns dels conceptes en què es basa la nostra pràctica educativa.

Les àrees que es treballen són les següents: comunicació i llenguatge (llenguatge oral, llenguatge escrit i comunicació augmentativa i alternativa), matemàtiques, coneixement del medi natural, social i cultural, educació artística, motricitat (educació física, psicomotricitat, fisioteràpia), autonomia personal i socialització.

Les activitats de reforç pedagògic que es realitzen són: sortides culturals, hipoteràpia, natació i teràpia aquàtica, aula multisensorial, colònies escolars i celebracions de festes i tradicions. L’equip professional està format per: mestres, educadors, logopeda, fisioterapeutes, psiquiatre i treballador social. L’escola compta amb el servei de menjador, transport escolar, atenció psiquiàtrica i atenció social.

També pots trobar més informació al nostre blog: http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/

Galeria d'imatges

 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar
 • La Carla aprenent a nedar

Contacte

Directora: Mercè Ribera

Adreça C/Elois, 1, 08600 - Berga

Telèfon: 93 821 12 57

Fax: 93 822 02 05

Mail: escola@apdpb.org

Protecció de Dades