Recursos humans

El servei de Recursos Humans es crea l’any 2016 amb dos objectius principals:

  • Vetllar pel benestar dels treballadors de tota l’entitat
  • Acompanyar als equips en tot el que necessitin per millorar la qualitat del seu servei

En aquests moments s’està treballant en aquestes àrees:

  • Selecció de personal
  • Qualitat
  • Formació
  • Subvencions

Contacte: recursoshumans@apdpb.org