Ens Vols Ajudar?

Fes una Donació

ESCULL LA MODALITAT QUE ET VAGI MILLOR PER FER LA TEVA APORTACIÓ

Amb Targeta de Crèdit

Seleccionar el método de pago
Información personal

Datos de facturación

Dona rápidamente y de forma segura con Stripe

Cómo funciona: Después de que hagas clic en el botón «Donar ahora», se abrirá una ventana de Stripe desde la que podrás hacer tu donación con seguridad. Después, serás devuelto a esta página para ver tu recibo.

Associació Pro Disminuïts Psiquics del Berguedà

1.00
Fes una Donació
Términos y condiciones

Total de la donación: 5,00€

Per Bizum

Des de l’apartat “Donacions”, amb l’identificador: 05387

Per Transferència Bancària

Utilitzar el número de compte:
IBAN CAIXABANK:
ES44 2100 9046 9402 0009 8721
DONAR TÉ AVANTATGES FISCALS

La Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà  és una entitat sense finalitat lucrativa a efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, els donatius efectuats en benefici d’aquesta Fundació donen dret a practicar les següents deduccions:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (persona física):

  • A partir de l’1 de gener del 2020, el percentatge de deducció serà del 80% per als primers 150€ i, per a la resta, del 35%. En el cas que hagis fet donacions a la Fundació en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis al de l’exercici anterior, el percentatge que aplica a l’import que excedeix els 150€ serà del 40%
  • Límit deducció respecte base liquidable 10%

PER EXEMPLE:

 • Si dones 25€, en recuperes 18,75 € en la teva declaració de renda
 • Si dones 50€, en recuperes 37,5€
 • Si dons 100€, en recuperes 75€
 • Si dones 150€, en recuperes 112,5€
 • Si dones 200€, en recuperes 127,5€

Impost sobre Societats (persona jurídica):

  • El percentatge de deducció serà del 35% de la base de la deducció.
  • Donacions recurrents: si en els dos exercicis anteriors s’han fet donacions a favor de la Fundació per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 40%.
  • La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

PER EXEMPLE:

 • Si dones 100€, en recuperes 35 € en l’impost de societats
 • Si dones 150€, en recuperes 52,5€
 • Si dones 200€, en recuperes 70€