Coneix l’Associació

La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és una entitat d’iniciativa social que promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones de la comarca del Berguedà amb discapacitat intel•lectual, malaltia mental, dificultats en el desenvolupament o risc de patir-lo.

L’Associació va néixer l’any 1972 de la mà d’un grup de voluntaris i voluntàries que van iniciar l’escola Santa Maria de Queralt, coneguda com “la Llar”. L’any 1975 es va constituir l’Associació amb inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (número 2200) i l’any 2011 va ser declarada d’utilitat pública.
En l’assemblea de socis de 16 de juliol de 2020 es va acordar que els serveis fossin gestionats per una Fundació i es van cedir les activitats a la Fundació Privada Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, inscrita amb el número 1971 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, de la qual l’Associació n’és fundadora i patrona. Actualment l’entitat està en procés de canvi i treballa perquè a finals de 2021 tots els serveis siguin gestionats des de la Fundació.

L’entitat procura donar resposta

a les necessitats i demandes dels col•lectius que atén organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat. Actualment l’entitat atén a més de 430 persones de diferents edats, des d’infants amb pocs mesos fins a persones en l’etapa de la vellesa, a través dels diferents serveis que disposa:

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà (CDIAP)

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt.

Servei Ocupacional Taller Coloma

Centre Especial de Treball Taller Coloma

Llar-residència

SAVI, Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Servei de Lleure

Espai Viu

Missió, visió i valors

Missió

Acompanyem a les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat, amb dificultats en el seu desenvolupament o risc de patir-ne i  a les seves famílies, oferint, des d’una mirada integral, serveis, treball i suports perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida d’una forma plena, autònoma i inclusiva amb la participació activa dels agents del territori.

Visió

Ser una entitat d’economia social referent al Berguedà que doni resposta a les necessitats de les persones de la comarca,  des del desenvolupament continu de les seves capacitats i de la seva autonomia al llarg del seu el cicle vital i també a les seves famílies, tot actuant de manera innovadora, autònoma, sostenible,  responsable i respectuosa.

Valors

 

=

Respecte

A les persones, a la dignitat i a la imatge de la persona, a la informació, al dret d’escollir …

=

Proximitat i personalització

En el tracte amb les persones, en la prestació de serveis i suports, visió global de la persona …

=

Compromís i implicació

Amb les persones amb discapacitat. amb dificultats en el seu desenvolupament o amb risc de patir-lo i a les seves famílies, amb l’entitat, amb el territori ..

=

Participació

En les presa decisions, en la creació del futur …

=

Honestedat, equitat i transparència.

Ús responsable dels recursos, distribució equitativa dels fons, defensa dels no atesos …

=

Innovació, autoexigència i millora

 Actitud d’aprenentatge, formació continuada, recerca de la simplicitat, resultats, fiabilitat, perseverança, avaluació, promoure el canvi, adaptació a les últimes evidències científiques, canvis de metodologia, autoavaluació del treball realitzat …

=

Integrar, sumar i compartir.

Establir aliances, treball en equip, treball en xarxa, integrar visions, compartir aprenentatges, participació de la societat ….