SERVEI NEXE APDPB

Servei NEXE

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.

És un projecte d’orientació, desenvolupament de competències, acompanyament a la inserció i treball amb suport. Es treballa principalment amb persones i empreses de la comarca.

SERVEI NEXE SERVEI NEXE APDPB

Quins són els nostres objectius principals?

Millorar les condicions d’ocupabilitat de les persones més vulnerables.

Sensibilitzar el teixit empresarial.

Inserir persones amb diversitat funcional en entorns ordinaris de treball.

Qui pot accedir al servei?

Persones de més de 16 anys amb una discapacitat igual o superior al 33% i/o amb un trastorn en salut mental, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

N

Persones demandants d’ocupació no ocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

N

Persones inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a millora de feina.

N

Persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

SERVEI NEXE

Què oferim als nostres usuaris

N

Formació

N

Pràctiques no laborals

N

Tutorització i acompanyament

N

Treball amb suport

Què oferim a les empreses?

Assessorament respecte al col·lectiu i les seves potencialitats.

Assessorament respecte a la Llei General de Discapacitat, bonificacions i tipus de contractacions.

Afavorim el procés d’inserció laboral i les adaptacions necessàries.

Brindar suport tècnic i humà per a mantenir la inserció.

Contacte

Servei als usuaris

Telèfon

638.960.710

Preparadora laboral: Sandra Esteban

Servei a les empreses

Telèfon

638.428.331

Prospectora laboral: Aida Padullés

“Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu”

Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball
Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i treball